A A A A A

Stihove dana

1 Timoteju 6:9
Oni koji se hoće obogatiti, upadaju u napast i zamku i u mnoge lude i škodljive želje koje vuku ljude u propast i zator.