English
A A A A A

Stihove dana

Mateju 6:6
Kad se ti hoćeš moliti, uđi u svoju sobu, zatvori vrata i moli svog Oca u tajnosti! Tvoj Otac, koji vidi u tajnosti, platit će ti.