English
A A A A A

Stihove dana

Rimljanima 6:5
Jer kad smo s njim najuže združeni sličnošću njegove smrti, bit ćemo i uskrsnućem;\