A A A A A

Stihove dana

Efežanima ६:४
A vi, očevi, ne ogorčujte svoju djecu, nego ih odgajajte u Gospodnjoj stezi i poučavanju!