English
A A A A A

Stihove dana

Izlaska 6:30
A Mojsije odvrati Gospodinu: “Ah, ja sam nespretan u govoru. Kako će mene poslušati faraon?”