English
A A A A A

Stihove dana

Rimljanima 6:3
Ili zar ne znate da smo svi mi koji smo kršteni u Krista Isusa, u njegovu smrt kršteni?