A A A A A

Stihove dana

Luki 6:28
blagoslivljajte one koji vas proklinju, i molite se za one koji vas kleveću!