A A A A A

Stihove dana

Efežanima 6:24
Milost i život neizgubivi svima koji ljube Gospodina našega Isusa Krista!