English
A A A A A

Stihove dana

Rimljanima 6:23
Jer je plaća za grijeh smrt; a milost Božja: život vječni u Kristu Isusu, Gospodinu našemu. \