A A A A A

Stihove dana

Postanka 6:22
I Noa izvede sve onako kako mu je Bog bio zapovjedio.