A A A A A

Stihove dana

Mateju 6:20
Sabirite sebi blago u nebu gdje ga ne uništava ni moljac ni rđa, gdje kradljivci ne obijaju i ne kradu!