A A A A A

Stihove dana

1 Korinæanima 6:19
Ili ne znate da je vaše tijelo hram Duha Svetoga koji je u vama, kojega imate od Boga, i niste svoji?