A A A A A

Stihove dana

2 Ljetopisa 6:18
A hoće li doista Bog stanovati na zemlji među ljudima? Eto, nebo i najviša nebesa ne mogu te obuhvatiti? koliko manje ova kuća koju sagradih.