A A A A A

Stihove dana

Rimljanima 6:17
A hvala Bogu: bili ste robovi grijehu, ali poslušaste od srca ono pravilo nauka kojemu ste predani.