English
A A A A A

Stihove dana

Galaæanima 6:16
Na sve koji po tome pravilu žive mir i milosrđe, i na Božji Izrćl!