English
A A A A A

Stihove dana

Mateju 6:15
Ako ne otpuštate ljudima, ni vaš Otac ne će otpustiti vaših pogrješaka.