English
A A A A A

Stihove dana

Galaæanima 6:14
A ja, Bože sačuvaj da se čim drugim hvalim osim križem Gospodina našega Isusa Krista po kojemu je meni svijet raspet, i ja svijetu.