A A A A A

Stihove dana

Rimljanima 6:11
Tako i vi smatrajte za sebe da ste mrtvi grijehu, a živi Bogu, u Kristu Isusu.