A A A A A

Stihove dana

1 Solunjanima 5:9
Doista, Bog nas ne postavi za gnjev, nego da steknemo spasenje po našem Gospodinu Isusu Kristu.