English
A A A A A

Stihove dana

Rimljanima 5:8
A Bog pokazuje svoju ljubav prema nama tako što Krist, kad smo bili još grješnici, umre za nas.