English
A A A A A

Stihove dana

Luki 5:31
Isus im odvrati: “Ne trebaju zdravi liječnika, nego bolesni.