A A A A A

Stihove dana

Djela Apostolska 5:30
Bog naših otaca podiže Isusa kojega vi ubiste objesivši ga na drvo.