A A A A A

Stihove dana

Psalmi 5:3
Usliši glas moje molitve, Kralju i Bože moj, kada te molim.