A A A A A

Stihove dana

Djela Apostolska 5:29
A Petar i apostoli odvratiše: “Više se treba pokoravati Bogu negoli ljudima.