A A A A A

Stihove dana

Mateju 5:28
A ja vam kažem: Svatko tko pogleda požudno na ženu, već je u svojem srcu učinio s njom preljub.