A A A A A

Stihove dana

Luki 5:27
Potom ode i vidje carinika imenom Levija, gdje sjedi na carini. Reče mu: “Pođi za mnom!”