English
A A A A A

Stihove dana

Luki 5:26
Svi su bili obuzeti divljenjem i hvalili su Boga. Puni straha govorili su: “Danas smo vidjeli izvanredno čudo.”