A A A A A

Stihove dana

Galaæanima 5:24
A koji pripadaju Kristu Isusu, raspeli su tijelo sa strastima i požudama.