A A A A A

Stihove dana

Propovjednik 5:2
Jer kako san dolazi od mnogih poslova, tako ludo brbljanje od mnogih riječi.