English
A A A A A

Stihove dana

2 Korinæanima 5:17
Ako je dakle tko u Kristu, on je novo stvorenje. Staro je prošlo i, gle, novo je nastalo.