English
A A A A A

Stihove dana

Mateju 5:16
Tako neka svijetli vaša svjetlost pred ljudima da vide vaša dobra djela i slave vašega Oca na nebesima.