English
A A A A A

Stihove dana

Efežanima 5:15
Gledajte dakle pomno kako živite: ne kao ludi, nego kao mudri.