English
A A A A A

Stihove dana

1 Solunjanima 5:12
A molimo vas, braćo, da priznate one koji se trude među vama, koji su vam predstojnici u Gospodinu te vas opominju.