English
A A A A A

Stihove dana

Rimljanima 1:1
Pavao, sluga Isusa Krista, pozvan za apostola, izabran za evanđelje Božje