English
A A A A A

Stihove dana

Filipljanima 4:9
Što naučiste, primiste, čuste, i vidjeste od mene, to činite, i Bog mira bit će s vama!