English
A A A A A

Stihove dana

Kološanima 4:5
Mudro živite prema onima koji su vani, koristeći se dobrom prigodom!