English
A A A A A

Stihove dana

Galaæanima 4:4
Ali kad dođe punina vremenâ, posla Bog svojega Sina, rođena od žene, postavljena pod Zakon,