A A A A A

Stihove dana

Efežanima ४:३०
Nemojte žalostiti Duha Svetoga Božjega kojim ste opečaćeni za Dan otkupljenja.