A A A A A

Stihove dana

Efežanima 4:30
Nemojte žalostiti Duha Svetoga Božjega kojim ste opečaćeni za Dan otkupljenja.