English
A A A A A

Stihove dana

Ponovljeni Zakon ٤:٢٩
Otamo ćeš tražiti Gospodina, svojega Boga, pa ćeš ga i naći, ako ga budeš žudio svim srcem i svom dušom.