A A A A A

Stihove dana

Rimljanima 4:25
koji je predan zbog naših grijeha i koji je uskrišen radi našega opravdanja.