A A A A A

Stihove dana

Marku 4:24
Tada nastavi: “Pazite na to što čujete! Mjerom kojom mjerite vama će se mjeriti, i još će vam se dometnuti.