English
A A A A A

Stihove dana

Efežanima 4:22
S obzirom na prijašnji način života, odložite staroga čovjeka koji se raspada u prevarljivim požudama