A A A A A

Stihove dana

Filipljanima 4:20
Bogu i Ocu našemu slava u vijeke vijeka! Amen.