A A A A A

Stihove dana

Efežanima 4:2
sa svom poniznošću i krotkošću, strpljivo podnoseći jedan drugoga u ljubavi.