A A A A A

Stihove dana

Galaæanima 4:19
Dječice moja koju opet s mukom rađam dok se Kristovo obličje ne ustali u vama!