A A A A A

Stihove dana

1 Ivanu 4:18
U ljubavi nema straha, nego savršena ljubav izgoni strah; jer strah ima muku, a tko se boji, nije savršen u ljubavi.\