English
A A A A A

Stihove dana

Jakova 4:17
Tko dakle zna dobro činiti a ne čini, griješi.