A A A A A

Stihove dana

1 Timoteju ۴:۱۵
To promišljaj, tim se bavi, da tvoj napredak bude očigledan svima!