A A A A A

Stihove dana

1 Timoteju 4:15
To promišljaj, tim se bavi, da tvoj napredak bude očigledan svima!