English
A A A A A

Stihove dana

1 Solunjanima 4:14
Doista, ako vjerujemo da je Isus umro i uskrsnuo, onda će Bog i one koji su usnuli u Isusu dovesti s njime.