A A A A A

Stihove dana

1 Ivanu 4:10
U tom je ljubav; ne da smo mi ljubili Boga, nego je on ljubio nas i poslao svojega Sina kao žrtvu pomirnicu za naše grijehe. \